DAVET


Sevgili Meslektaşlarım, Sevgili Dostlar,

Sizleri 17 – 20 Eylül 2020 tarihleri arasında Hilton Sarıgerme, Dalaman’da yapılacak olan Dermatoimmünoloji ve Alerji Derneği olarak düzenlediğimiz 8. DİAD Güz Okulu 2020’ye davet ediyoruz.

Her iki yılda bir olduğu gibi 8. DİAD Güz Okulumuz ’da temel amacımız meslektaşlarımızın hızla gelişen dermatoloji ve dermatoimmünoloji-dermatoallerji alanlarında sağlam temellerle ilerleyerek bilgi ve teknoloji çağını kolayca yakalamaları… Alanlarında lider hocalarımızın yanı sıra donanımlı genç meslektaşlarımız ile birlikte kurs, konferans, konu anlatımı, panel, uydu sempozyum, çalışma ve nitelikli olgu sunumları gibi çok çeşitli toplantılar ile dopdolu geçecek olan Kongremize hepinizi davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Sizleri değerli katılımlarınız, yazılı ve sözlü bildirileriniz, toplantıyı renklendirecek sorularınız, konuları güçlendirecek kıymetli yorum ve katkılarınız ile bekliyor olacağız.

8. DİAD Güz Okulu, Hilton Sarıgerme’de buluşmak üzere.

Prof. Dr. Nilgün Atakan
Dermatoimmünoloji ve Alerji Derneği Başkanı

DÜZENLEME KURULU


 • Kongre Başkanı

 • Nilgün Atakan
 • Kongre Sekreteri

 • Başak Yalçın
 • Düzenleme Kurulu

 • Gülşen Akoğlu
 • Emel Bülbül Başkan
 • Sibel Doğan Günaydın
 • Müzeyyen Gönül
 • Emek Kocatürk
 • Nilgün Şentürk

Soy isim alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir.

ANA KONULAR


Temel ve klinik immünoloji-allerji:

 • Dermatoimmünoloji ve alerjinin temelleri
 • Klinisyen için dermato-immünoloji
 • Klinisyen için dermato-allerji

Allerjik hastalıkların patogenezi ve güncel tedavisi:

 • Ürtiker
 • Atopik dermatit
 • Kontakt dermatit

Deri kanserlerinin patogenezi ve güncel tedavisi:

 • Melanom / non melanom deri kanserleri
 • Deri lenfomaları

Kronik inflamatuvar hastalıkların patogenezi ve güncel tedavisi:

 • Psoriazis
 • Hidradenitis süpürativa
 • Behçet hastalığı
 • Otoimmün büllü hastalıklar
  • Pemfigus vulgaris
  • Büllöz pemfigoid
  • Diğer otoimmün büllü hastalıklar
 • Otoinflamatuvar hastalıklar
 • Vitiligo
 • Alopesiler
 • Akne ve rozasea

Şiddetli kutanöz ilaç reaksiyonlarının patogenezi ve güncel tedavisi:

 • SJS-TEN
 • DRESS/ AGEP

Konnektif doku Hastalıklarının patogenezi ve güncel tedavisi:

 • SLE
 • Dermatomiyozit
 • Serolojik testler

Deri hastalıklarında kullanılan biyoteknolojik ürünler:

 • -mab’lar, -cept’ler ve küçük moleküller
 • Yeni tedavi yöntemleri
BİLİMSEL PROGRAM


13:30-14:00 AÇILIŞ
14:00-15:00 Deri İmmünolojisine Genel Bakış
Oturum Başkanları: Nilgün Atakan, Yalçın Tüzün
14:00-14:20 İmmün sistemin bir organı olarak deri ve kütanöz immünite Nilgün Şentürk
14:20-14:40 Oral / mukozal immünite : Hastalık, sağlık ve tedavide önemi Gülşen  Akoğlu
14:40-15:00 Oral, kutanöz, GIS mikrobiyomu ve deri hastalıkları Levent Çınar
15:00-15:15   Kahve Arası
15:15-16:15   UYDU 1 UCB
Sertolizumab Pegol ile Kalıcı Etkililik*1-3
Moderatör: Nilgün Atakan
Psoriasis immunolojisinde TNF’nin yeri ve Sertolizumab Pegol’ün moleküler özellikleri Sibel Doğan Günaydın
Psoriasis tedavisinde Sertolizumab Pegol’ün uzun dönem klinik verileri Didem Didar Balcı
16:15-16:30   Kahve Arası
16:30-17:30 Kütanöz İmmün Sistemin Popüler Hücreleri
Oturum Başkanları: Başak Yalçın, Dicle Güç
16:30-16:50 İnnate lenfoid hücreler ve plastisite Burcu  Beksaç
16:50-17:10 Dokuya Yerleşen (tissue-resident) Bellek T hücreleri Dicle Güç
17:10-17:30 Dendritik hücreler Duygu Gülseren Büyükdoğan
17:30-17:45 Akılcı İlaç Kullanımı Öykü Durmuş

08.30-09:30 2018’den 2020’ye -1
Oturum Başkanları:
Server Serdaroğlu, Sibel  Alper
08:30-08:45 İnflamatuvar alopesiler Emel Erdal Çalıkoğlu
08:45-09:00 Vitiligoda güncel patogenez  ve tedavi seçenekleri Sibel Doğan Günaydın
09:00-09:15 Kaşıntıda güncel patogenez ve yeni hedef moleküller Dilek Seçkin Gençosmanoğlu
09:15-09:30 İnflamasyonda JAK yolağının rolü ve tedavide JAK inhibitörleri Murat Borlu
09:30-09:45   Kahve Arası  
09:45-10:45 Otoimmünite ve Pemfigus  Grubu Hastalıklar
Oturum Başkanları:
Emel Bülbül Başkan, Rıfkiye Küçükoğlu
09:45-10:00 Otoimmünitede güncel mekanizmalar Emel Bülbül Başkan
10:00-10:15 Preimmünite: Otoimmün  hastalıklar önlenebilir mi? Fatma Pelin Cengiz
10:15-10:30 Pemfigusta güncel immünpatogenez ve tedavi önerileri Müzeyyen Gönül
10:30-10:45 İnflamazom inhibitörleri dermatolojide yer bulur mu? Ayşe Serap Karadağ
10:45-11:00   Kahve Arası
11:00-12:00   UYDU 2 LILLY
Psoriasiste Teoriden Pratige Ixekizumab Deneyim Paylaşımı

Moderator: Nilgün Atakan
Konuşmacılar: Başak Yalçın, Murat Borlu
12.00-13.30   ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-14.30 2018’den 2020’ye -2
Oturum Başkanları:
Ayten Ferahbaş, Hayriye Sarıcaoğlu
13:30-13:45 Atopik Dermatit’te yaş gruplarına göre klinik ve tanı kriterleri Serap Utaş
13:45-14:00 Atopik Dermatit’te patofizyoloji ve tedavide yeni moleküller Başak Yalçın
14:00-14:15 Kontakt Dermatit’te etyopatogenez ve tedavideki yenilikler Andaç Salman
14:15-14:30 Mekanizmaları ile ürtiker ve güncel tedaviler Emek Kocatürk
14:30-14:45   Kahve Arası
14:45-15:45   UYDU  3 NOVARTIS
Secukinumab ile Psorisis Tedavisine Butunsel Yaklasim

Moderatör: Nilgün Atakan
Dermatolog Gozuyle Psoriasis Tedavisine Bütünsel Yaklaşım Nilgun Şentürk
Romatolog Gözüyle Psoriasis Tedavisine Bütünsel Yaklaşım Ali Ihsan Ertenli
15.45-16.00   Kahve Arası
16:00-17:00 Deri Hastalıklarında Tetikçiler ve Kütanöz İmmünite
Oturum Başkanları:
Ali  Karakuzu, Müzeyyen Gönül
16:00-16:15 İlaçlar Zennure Takçı
16:15-16:30 Enfeksiyonlar Arzu Ataseven
16:30-16:45 Stres Nazan Emiroğlu
16:45-17:00 Obezite Hilal Kaya Erdoğan
17:00-18:30 SÖZEL BİLDİRİ
Oturum Başkanları:
Sibel Doğan Günaydın, Nilgün Şentürk

08:30-09:30 Bizi zorlayabilir!
Oturum Başkanları:
Nuran Allı, Tülin  Ergun
08:30-08:45 Ürtikersiz anjioödemde  tanı ve tedavi yaklaşımı Perihan Öztürk
08:45-09:00 Hidradenitis süpürativada geciken tanı ve yetersiz tedavi Meltem Türkmen
09:00-09:15 SJS/TEN de hızlı tanı ve tedavi seçimi Başak Yalıcı Armağan
09:15-09:30 Plak tip dışı psoriasis’te patogenez ve tedavi yaklaşımı Tülin Ergun
09:30-09:45   Kahve Arası
09:45-10:45 Ultraviyole ve Deri
Oturum Başkanları
: Akın Aktaş, Sedef Şahin
09:45-10:00 UV ile indüklenen hastalıklarda temel immünolojik mekanizmalar Nida Kaçar
10:00-10:15 Deri hastalıklarının tedavisinde UV’nin etki mekanizması Seray Çakmak
10:15-10:30 UV’nin deri mikrobiomuna etkisi ve sonuçları Göknur Kalkan
10:30-10:45 Epigenetik dönüşüm ile melanositten melanomaya Gamze Erfan
10:45-11:00   Kahve Arası
11:00-12:00   UYDU 4 AbbVie
Kronik Dermatolojik Hastalıklar Polikliniğinde 60 Dakika
Moderatör:
Nilgün Atakan
Gerçek Yaşam Örneği ile Hidradenitis Suppurativa Tanı ve Tedavi Yönetimi Başak Yalçın
Gerçek Yaşam Örneği ile Pediyatrik Psoriasis Tanı ve Tedavi Yönetimi Nilgün Şentürk
Gerçek Yaşam Örneği ile Psoriatik Artrit Tanı ve Tedavi Yönetim Sibel Doğan Günaydın
12:00-13:30   ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 2018'den 2020'ye -3
Oturum Başkanları
: Mehmet Salih Gürel, Dilek Bayramgürler
13:30-13:45 Psoriasis tedavisinde yer alacak yeni moleküller Zeynep Topkarcı
13:45-14:00 Dermatolojide biyobenzerlerin yeni konumu Çiğdem Doğramacı
14:00-14:15 Liken planus’ta etyopatogenez ve tedavide yenilikler Dilek Bayramgürler
14:15-14:30 İmmünoterapide apopitotik yolakların önemi Nilgün Atakan
14.30-14.45   Kahve Arası
14.45-15.45   UYDU 5 Johnson and Johnson
Ustekinumab ile Psoriasis tedavisine guncel yaklasim
Moderatör:
Nilgün Atakan
  Ustekinumab ile kesintisiz etkinlik ve yuksek tedavide kalim Muge Guler Ozden
  Ustekinumab ile kesintisiz güvenlilik Serhat Inaloz
  Ustekinumab ile Psoriatik Artrit tedavisi ve guncel kilavuzlar ile tedaviye pratik Umut Kalyoncu
15.45-16.00   Kahve Arası
16.00-17.00 Akne ve İnflamasyon
Oturum Başkanları
: Serap Öztürkcan, Ayşen Karaduman
16:00-16:15 İnflamatuar aknede geleneksel ve güncel tedaviler Filiz Canpolat
16:15-16:30 Akne fulminans: klinik ve tedavisel yaklaşım Sema Aytekin
16:30-16:45 Akne ilişkili otoinflamatuvar hastalıklara bakış Neslihan Akdoğan
16:45-17:00 Yeni jenerasyon retinoidlerin dermatolojik tedavideki yeri Berna Aksoy
17.00-18.30 SÖZEL BİLDİRİ
Oturum Başkanları: Duygu Gülseren Büyükdoğan, Gülşen Akoğlu

09:00-10:00 2020 nin Özeti:  İmmünbaskılamada Kriz Yönetimi
Oturum Başkanları
: Nilgün Atakan, Başak Yalçın
09:00-09:15 Hangi hastanın risk yükü ne kadar? Burhan Engin
09:15-09:30 İmmünsüpresif hastada aşılama ve önemi Selda Pelin Kartal
09:30-09:45 Salgın döneminde immünbaskılı hasta takibi     Arzu Kılıç
09:45-10:00 COVID-19 ilişkili deri bulguları Emine Tamer
10:00-10:30 KAPANIŞ ve ÖDÜL TÖRENİ
BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri Gönderim Kuralları:
Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 7 Ağustos 2020 olup, bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bildiriler dernek web sitesinde pdf formatı ile yayınlanacaktır. Bildirilerin başvurusu poster ve sözlü olarak iki şekilde gerçekleşecektir. Ancak sunuş biçimine en son kararı (sözlü / poster) bilimsel komite verecektir.

Bildiri başvuruları sadece Kongre web sitesi üzerinden online olarak kabul edilecektir. Posta veya fax ile gönderilen özetler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Özet sahiplerine “Özet Formu Alındı” maili otomatik olarak gönderilecektir.

Bildiri özetleri Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilerek, kabul veya ret mektupları ve sunum biçimi (sözlü / poster) 31 Temmuz 2020 tarihine kadar başvuru sahiplerine iletilecektir. Ayrıca online bildiri özeti gönderim sistemi "Abstract Agent"dan da sonuçları takip edebilirsiniz.

Bildirilerin yayınlanması ve sunulması için 14 Ağustos 2020 tarihine kadar Kongre kayıt ücretlerinin yatırılmış olması gerekmektedir.

Özet bildirinin içeriği yazarın/yazarların sorumluluğundadır. Bilimsel Danışma Kurulu bildiri özetinde herhangi bir düzeltme yapmayacaktır.
Özetin tamamı başlık, yazarın ad ve adresleri hariç olmak üzere 3000 harfi geçmemelidir. Özetler Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
Sözlü bildirilerin sunum süresi 7 dk. Olacak, soru cevaplara ise 2 dk. Ayrılacaktır.

Poster boyutları en fazla 70(yatay) x 100 (düşey) cm. ve tek parça halinde olmalıdır. Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.
Posterler organizasyon komitesince belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır. Poster asma konusunda organizasyon görevlileri poster sahiplerine yardımcı olacaktır.
Posterler 20 Eylül 2020 Pazar günü saat 14:00 – 15:00 saatleri arasında kaldırılmalıdır.

DİKKAT: Özetler bildiri kitapçığında orijinal hali ile hazırlanacak olup herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Bu nedenle özetin okunaklı olması ve üzerine silinti yapılmaması önem taşımamaktadır.

NOT: Gerekli tüm açıklamalar sistemde mevcuttur. Ek yardım için "0216 372 66 44" nolu telefonu arayabilirsiniz

KAYIT


  8 Mayıs 2020’ye kadar 9 Mayıs 2020 ve sonrası
Uzman 350 ₺ 400 ₺
Asistan 250 ₺ 300 ₺
Firma Yetkilisi 350 ₺ 400 ₺
 • Fiyatlara %18 KDV ilave edilecektir.
 • Kayıt ücretine dahil olan materyaller; kongre çantası, yaka kartı, katılım sertifikası
 • Bilimsel oturumlara katılım ve endüstri sergisi ziyaretleri yaka kartı ile gerçekleştirilecektir.
KONAKLAMA


8 Mayıs 2020’ye kadar 9 Mayıs 2020 ve sonrası
Tek Kişilik Oda İki Kişilik Oda Tek Kişilik Oda İki Kişilik Oda
1.100 € 1.300 € 1.300 € 1.500 €
 • Bilimsel programlar arasındaki ikramlar, öğle yemekleri.
 • Konaklama ultra herşey dahil esastır.
 • Otelde konaklamayan katılımcılarımız kayıt ücreti ödemiş olsalar dahi otelin ikram ve olanaklarından faydalanmak için kongre süresinin tamamını kapsayan paket şeklinde katılım ücreti olan 300€ + KDV bedeli ödemeleri gerekmektedir.
 • Fiyatlara 8% KDV eklenecektir.
 • Vergi oranlarında olası değişiklikler ve yeni vergiler eklenecektir.
 • Oda girişi saati 14:00 çıkış saati 12:00'dır.
 • Hilton Dalaman, Muğla 3 gece konaklama fiyatları olup, kontenjan doğrultusunda rezervasyon kabul edilecektir.
İptal ve İade Koşulları
 • Organizasyon tarihine 30 gün kala yapılacak iptallerde %50 ücret iadesi yapılmaktadır.
 • Organizasyon tarihine 29 gün kala yapılacak olan iptallerde ücret iadesi yapılmamaktadır. İptal taleplerinin yazılı olarak bildirilmesi zorunludur.
 • İadeler kongre sonrası yapılacaktır.
Transfer

Dalaman Havalimanı – Kongre Oteli Tek Yön VIP Araçlar ile Özel Transfer 300 ₺ + KDV
Karşılama personeli havalimanına göre ayrıca fiyatlandırılacaktır.

Banka Bilgileri
EED Turizm Reklam Medikal San. Ve Tic. Ltd Şti.
Banka : DENİZBANK
Şube Adı : KAZASKER
IBAN ₺ : TR05 0013 4000 0156 4066 4000 01
IBAN € : TR47 0013 4000 0156 4066 4000 21
 • Yapılacak olan ödemelerde dekont açıklamasına toplantı kodu olan KON 126 veya Organizasyon adı ödemelerinizin takibi açısından yazılması zorunludur.
 • Ödemelerin yapılmasını takiben, ödeme dekontunuzu Coremice yetkilisine iletiniz.Ödemeniz hesaplarımıza ulaşmadan önce kayıt ve / veya konaklama talepleriniz konfirme edilemeyecektir.
 • Kongre tarihine 29 gün kalaya kadar kısmi yapılmış ödemelerde kayıt, konaklama ve sponsorluk rezervasyonları iptal edilecek olup iptal şartları doğrultusunda iadeleri gerçekleştirilecektir. Ödemelerin tamamı kongreden önce yapılmalıdır.
GENEL BİLGİLER


Kongre Başkanı
Prof. Dr. Nilgün Atakan

Kongre Sekreteri
Prof. Dr. Başak Yalçın

Organizasyon Adı
8. DİAD Güz Okulu

Düzenleyen
Dermatoimmünoloji Ve Alerji Derneği

Kongre Tarihi ve Yeri
17 – 20 Eylül 2020, Hilton Sarıgerme, Dalaman - Muğla

Kongre Dili
Kongre resmi dili Türkçedir.

Bilimsel Program
17 Eylül 2020 sabahı başlayıp, 20 Eylül 2020 akşama doğru sona ermektedir.

Davet Mektubu
Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek davet yazıları organizasyon sekretaryası aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Kongre davet yazıları yalnızca izin amaçlı kullanılmalıdır.

Bildiriler
Kongre sözlü ve poster sunum şeklinde bildiriler kabul edilecektir. Bildiri göndermek için son tarih 7 Ağustos 2020’dir. Bildiriler Kongre web sitesi üzerinden gönderilmelidir. Bildiri gönderimi ile ilgili detaylar ilgili sayfada belirtilmiştir.

Kayıt ve Danışma Masası
Hilton Sarıgerme, Dalaman’da Kongreye ait kayıt ve danışma masası 17 Eylül 2020 tarihinde 08:00 itibariyle çalışmaya başlayacaktır.

Katılım Sertifikası
Kongreye katılım yapan tüm katılımcılara 20 Eylül 2020 günü bilimsel program bitimi sonrasında sertifika verilecektir.

Yaka Kartları
Kongre süresince ilaç, tıbbi malzeme, kitap gibi ürün sahibi firmaların, ürünlerinin tanıtımı amacıyla bir sergi alanı ayrılmıştır. Sergi alanlarına girişte yaka kartı şartı aranacaktır.

Transfer Hizmeti
Transfer hizmet talebiniz için [email protected] adresinden Kongre sekretaryası ile iletişime geçmeniz rica olunur.

Önemli Tarihler
08 Mayıs 2020: Erken kayıt için son gün
24 Temmuz 2020: Bildiri gönderimi için son gün
17 Eylül 2020: Kongre başlangıç tarihi
31 Ağustos 2020: Konuşma özetleri gönderimi- için son tarih

İLETİŞİM


BİLİMSEL SEKRETARYA

İlkbahar Mah. Galip Erdem Cad. Güneypark Evleri 55/L Blok Daire:78 Çankaya (06550) ANKARA
+90 (312) 504 14 35
[email protected]

ORGANİZASYON SEKRETARYASI

Postane Mah. Şevket Bey Cad. Villa No : 5 Tuzla – İstanbul
+90 (216) 510 51 51
+90 (216) 510 52 40
[email protected]
www.coremice.com